Photo Property Information
 
Tai Po SAVANNA GDN BLK 46

GFA(ft²):--
Price(M):10.680
Detail

 
Tai Po CENTRA HORIZON TWR 01

GFA(ft²):700
Rent(HK$):20000
Detail

 
Tai Po DEERHILL BAY DEERHILL TWR BLK 06

GFA(ft²):1415
Price(M):18.500
Detail

 
Tai Po MAYFAIR BY THE SEA II TWR 10

GFA(ft²):820
Rent(HK$):22000
Detail

 
Tai Po MAYFAIR BY THE SEA II TWR 10

GFA(ft²):851
Rent(HK$):22000
Detail

 
Tai Po MONT VERT PH 02 TWR 01

GFA(ft²):899
Price(M):16.500
Detail

 
Tai Po SOLARIA TWR 05

GFA(ft²):501
Rent(HK$):16000
Detail

 
Tai Po SAVANNA GDN BLK 44

GFA(ft²):959
Rent(HK$):28000
Detail

 
Tai Po SOLARIA TWR 02

GFA(ft²):832
Rent(HK$):22000
Detail

 
Tai Po SAVANNA GDN BLK 43

GFA(ft²):1110
Rent(HK$):31000
Detail

 
Tai Po SAVANNA GDN BLK 49

GFA(ft²):1075
Rent(HK$):36000
Detail

 
Tai Po DEERHILL BAY TWR 7

GFA(ft²):1736
Price(M):28.000 / Rent(HK$):50000
Detail

 
Tai Po SAVANNA GDN BLK 44

GFA(ft²):959
Price(M):10.380 / Rent(HK$):27000
Detail

 
Tai Po SAVANNA GDN HOUSE

GFA(ft²):1765
Price(M):38.000
Detail

 
Tai Po SAVANNA GDN BLK 46

GFA(ft²):959
Price(M):15.500
Detail

 
Tai Po PROVIDENCE BAY THE GRACES TWR 5

GFA(ft²):1568
Rent(HK$):36800
Detail

 
Tai Po CONSTELLATION COVE HOUSE

GFA(ft²):1912
Price(M):32.000 / Rent(HK$):58000
Detail

 
Tai Po SAVANNA GDN BLK 45

GFA(ft²):959
Price(M):11.800
Detail

 
Tai Po BEVERLY HILLS PH 01

GFA(ft²):1606
Price(M):17.500 / Rent(HK$):36000
Detail

 
Tai Po BEVERLY HILLS PH 03

GFA(ft²):2190
Price(M):28.000
Detail

[ 1 2 3 4 5 | Next 5 | End ]